Pionlandet, i förgrunden tidig vår,
blommande Häggmispel, "Amelanchier"