Rabatt i blått och rosarött.
Riddarsporrar - Delphineum
Iris Daglilja - Hemerocallis
Euphorbia mm.