"Leda" - en av mina favoritrosor
är av okänt ursprung