Vid stenmuren trivs även
Fautin Laotur, av okänt ursprung.