Kungsängslilja - Frittiläria meleágris
med uppvaktning vid stenmuren