Gången runt ängen,
sedd till höger om Häggmispeln.