Trappan upp till övre trädgården som
ännu väntar på att bli odlad.
Den gömda trädgården !!