Grindstolpe med Kanelros
Sedd från vägen
Cinnamomea plena