Självsådd Förgätmigej under hasselbusken.
Att tacksamt ta emot.